مجمع کارآفرینان ایران

شرکت کشت و صنعت روژین تاک با آگاهی از نقش کلیدی خود در صیانت از منابع انرژی، همسو با سیاستهای کلان کشور در راستای توسعه ی پایدار با افزایش بهره وری، مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی، ضمن تأمین منافع ذینفعان خود و صیانت از سرمایه های ملی که ضامن موفقیت و سودآوری است، خود را متعهد به موارد ذیل می داند:
-تلاش در راستای بهبود مستمر کلیه فرایندهای انرژی بر سازمان با تکیه بر پایش، بهینه سازی، و نوآوری در فرآیندها.
-استفاده از توان علمی کشور و هدایت فعالیتهای تحقیقاتی در بخش مدیریت انرژی.
-بهره گيری از انرژی های تجدید پذیر در راستای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی.
-پایش و اندازه گيری شاخص های عملكرد انرژی و بهبود مستمر کارآيی انرژی در سطح سازمان.
-شناسايی و اجرای قوانین و الزامات مرتبط با مدیریت انرژی در حوزه ملی.
-بهینه سازی شبکه تولید، توزیع و مصرف انواع انرژی های اولیه، ثانویه و حاملهای آن.
-ارتقای سطح دانش کلیه مدیران و کارکنان مجتمع به طور مستمر در خصوص مدیریت انرژی و ارتقای فرهنگ مصرف انرژی.
-اعمال مدیریت انرژی در ساختمان ها و تاسیسات غير صنعتی و تلاش در راستای حرکت به سمت اجرای اصول ساختمان های سبز.
-تلاش برای انتخاب پیمانکاران و خرید تجهيزات دارای کارايی انرژی بیشتر.

شرکت روژین تاک هم اکنون 6000 هکتار زمین کشاورزی را تحت پوشش دارد و کشت محصول کشاورزی با بذر کالیفرنیایی و کانادایی به همراه ماشین آلات روز اروپا موجب شده تا محصولات علاوه بر ویسکوزیته و رنگ مناسب، عاری از هرگونه فلزات سنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی حفظ شود. ضمناً پروژه کشت و صنعت شرکت، در بخش آموزش، ترویج و کشت گوجه فرنگی به عنوان موفق ترین پروژه در آسیا ثبت گردیده است.