مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

شرکت‌های فناورانه مشمول بندهای اعتبار مالیاتی قرار می‌گیرند

روز شنبه 20 خرداد ماه 1402 نشستی تخصصی میان دارابی، دبیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شفایی، کارشناس اعتبار مالیاتی معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان و اعضاء کارگروه دانش بنیان مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ دارابی، دبیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابتدای این جلسه اظهار کرد: درگذشته معافیت‌های مالیاتی موجود منحصراً برای شرکت‌های دانش‌بنیان لحاظ می‌شد اما در حال حاضر دیگر دربندهای اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مخاطب ما نیستند. شرکت‌هایی که تمایل به کار فناورانه داشته باشند مورد استقبال معاونت علمی قرار می‌گیرند و مشمول بندهای اعتبار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: یک نکته مهم دیگر این است که در بحث اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری اولاً مخاطب بنگاه‌های بزرگ هستند و ثانیا مجری آن حتماً باید شرکت دانش‌بنیان باشد. هزینه‌های همچون خرید زمین، سوله و ساختمان را جزو هزینه‌های قابل‌قبول نمی‌دانیم اما هزینه‌هایی مانند مواد مصرفی، حقوق کارکنان و غیره مورد تائید قرار می‌گیرد.

دبیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: آیین‌نامه هیئت‌وزیران در بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرط خاصی را برای شرکت اعلام نکردند یعنی هر شرکتی که شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند درخواست دهد که قصد دارد فعالیت‌های فناورانه انجام دهد. شرکت‌های فناوری در قانون به عبارتی تعریف‌شده که در پارک علم و فناوری استقرار دارند. در اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری ما سالانه به میزان هزینه کردی که انجام دادید اعتبار مالیاتی سال آتی را به شما می‌دهیم.