مجمع کارآفرینان ایران
اخبارکارگروه گمرکی

سازمان امور گمرکی درصدد رفع مشکلات پیشران‌های اقتصادی است

در نشستی تخصصی که میان کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران و ابراهیم کریمی کیا، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران در مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، کریمی کیا وعده داد که با دو نماینده اعلامی از سوی کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران جلسه‌ای را با رئیس سازمان امورگمرکی ایران برگزار خواهند کرد و تمام خواسته‌ها و صحبت‌های پیشران‌های اقتصادی و اعضا مجمع کارآفرینان ایران را به ایشان اطلاع خواهند داد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای جلسه ابراهیم کریمی کیا، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات وبرنامه ریزی گمرک ایران اظهارکرد: در چند جلسه گذشته برخی مشکلات تعدادی از شرکت‌ها در دست اقدام قرار گرفت و مابقی نیز در حال انجام است. مشکل تعداد زیادی از این شرکت‌ها بحث ارزش است و برای گمرک نیز این موضوع اهمیت زیادی دارد.

در ادامه محمدی، نماینده گروه ماموت دراین باره اظهارکرد: مجموعه گمرک علاقمند است که مسائل حل شود اما نمی‌دانیم چرا تغییرات را حس نمی‌کنیم و اینطور به نظر می رسد که اراده کافی در گمرک برای حل این مشکلات وجود ندارد. برهمین اساس برای نتیجه گیری بهتر از مجمع کارآفرینان ایران تقاضا دارم که خروجی این جلسات را بازنگری و گزارش دهد.

در ادامه انصاری، نماینده شرکت اُیاز بیان کرد: برای حضور در شرایط رقابتی بازار مجبور به کاهش قیمت تمام شده محصول نیاز به خروج و ترخیص کالا از گمرک در کوتاهترین زمان ممکن هستیم اما با روند فعلی شاهد طولانی شدن مدت و افزایش قیمت تمام شده محصولات هستیم.

دانیال فاضل نماینده شرکت صنایع دستی اقاجانی گفت: برای صادرات و واردات صنایع دستی مجبور هستیم یا به صورت موقت یا دائم ترخیص کنیم که نرخ مالیاتی آن بسیار زیاد است. کشورهای دیگر نرخ‌های پایین‌تری را به عنوان مالیات اعمال کردند. این موضوع سبب آبروریزی کشور در نمایشگاه ترکیه شد و تا روز اخر نمایشگاه بارهای کشور ایران ترخیص نشد.

ابراهیمی نماینده هلدینگ رایزکو ادامه داد: اظهارنامه‌هایی که در خصوص اموال تکمیلی ابلاغ شده کار ما را بسیار سخت کرده است. این فرآیند اموال تملیکی را به کل قبول نداریم و لطفا تسریع کنید. هزینه‌های انبارداری در فرودگاه امام خمینی به نحوی زیاد است که هرگز با شعار حمایت از تولید سازگاری ندارد.

در پایان جلسه ابراهیم کریمی کیا، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران وعده داد که با دو نماینده اعلامی از سوی کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران جلسه ای را با رئیس سازمان امورگمرکی ایران برگزار خواهند کرد و تمام خواسته‌ها و صحبت‌های پیشران‌های اقتصادی و اعضا مجمع کارآفرینان ایران را به ایشان اطلاع خواهند داد تا هرچه سریعتر مشکلات گمرکی پیشران های اقتصادی و کارآفرینان بهبود پیداکند.