مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

رفع مشکلات مالیاتی پیشران‌های اقتصادی در اولویت برنامه‌های وزارت اقتصاد قرار دارد

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، نشست مشترک اعضاء کارگروه تخصصی امور مالیاتی و جناب آقای دکتر مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در محل مجمع برگزار شد.

در این جلسه مشکلات مربوط به مسایل مالیاتی شرکتهای پیشران اقتصادی مطرح و پیشنهادات مربوطه ارایه گردید .

موضوعاتی از جمله: عدم استفاده از ظرفیت جامعه مشاورین رسمی، مشکلات مربوط به واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید، مسایل مربوط به رفع تعهدات ارزی، موارد مربوط به عوارض آلایندگی مطرح شد و معاون درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه رفع مشکلات مالیاتی پیشران های اقتصادی در اولویت برنامه های وزارت اقتصاد قراردارد ضمن ارایه پیشنهادات در راستای برطرف نمودن دغدغه های کارآفرینان، خواستار برگزاری جلسات مستمر جهت رفع موانع و تسهیل شرایط تولید شد.