مجمع کارآفرینان ایران

آنچه بر مجمع کارآفرینان ایران گذشت

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران های اقتصادی و کارآفرینی است که برای اولین بار در سال 1393 شروع به کار کرد. آغاز به کار مجمع در شرایطی بود که کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد امروز به شمار می رفت و رسالت کلی این نهاد کمک به اجرای سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی در بخش خصوصی تعریف شد تا با توسعه طرح و ایده های جدید بتواند باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور شود.

در این مسیر حمایت های استراتژیک از بخش خصوصی و کارآفرینان بیش از پیش حس می شود تا با معرفی پیشران های اقتصادی و مباحث مرتبط با کارآفرینی به نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم و حمایت از تولید داخل، شاهد تامین منافع تامین کنندگان و مصرف کنندگان در یک چرخه داخلی باشیم.

همچنین این مهم با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیز نیازمند توسعه ارتباطات پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور در عرصه ملی و بین الملل خواهد بود و ما در تلاشیم تا این چرخه را بهبود بخشیم.

چرا مجمع کارآفرینان ایران

مجمع کارآفرینان ایران از زمان تاسیس خود با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی میان کارآفرینان کشور با رویکرد کمک به دولت برای بهبود شرايط محيط كسب و كار و به منظور ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري تشكيل شده است.

این مجمع متشکل از پیشرانان 20 حوزه اقتصادی موثر و اشتغال آفرین کشور است که جملگی از نامداران و کارآفرینان عرصه تولید ملی هستند و از تمام توان و ظرفیت خود برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ناب این حوزه به دستگاه های متولی و سیاستگذار امور اقتصادی و نقش آفرینی در تصمیم سازی ها درجهت بهبود شرایط اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی پا به عرصه گذاشته است.