مجمع کارآفرینان ایران

1.کارگروه‌های تخصصی

بدنۀ زورمند مجمعِ کارآفرینان از تنیدگیِ هشتاد تن از اثرگذارترین و قدرتمندترین پیشرانانِ اقتصادِ مولدِ ایران تشکیل شده است اما قلبِ تپنده‌ی این مجمع کارگروه‌های تخصصیِ تشکیل شده از خبرگان و کارآزمودگان است.تقسیمِ ریزگانیِ امور، میانِ نه کارگروهِ چیره‌دست در زمینه‌های امورِ بانکی، مالیاتی، توسعه، گمرکی، صادراتی، وارداتی، دانش‌بنیان، منابع انسانی و روابط عمومی، مایه تشخیص صحیح ریشه مشکلات و راهکارِ بهینه مواجع با آن مشکل است.

تشخیص صحیح مشکل و ارائه راهکار عملی مناسب مایه آن است که رای‌‌زنی‌های مجمع با قانون‌گذاران گره‌گشاتر باشد و نشست‌های کارآفرینان و پیشرانان با والیانِ عرصۀ تولید و اقتصاد کارسازتر واقع شود.به ویژه آن که این کارگروه‌ها هم از میان پیشرانانِ بخشِ خصوصی و تولیدگرانِ مسبوق به سابقه عضو دارند و هم از میانِ هموندانِ دولت و یا قانون‌گذارانِ پیشین.

حضور هر دو گروه که سال‌ها همدلانه پا به پای هم در راه تولید و توسعه تلاش کرده‌اند و سنگ‌های قانونی و اقتصادی سر راه را شناخته‌اند، شناخت جامعی از جمیع جوانب امر به دست اعضای کارگروه داده و از این روست که می‌توانند همزمان با طرح مشکل پیشنهادِ راهکار نیز دهند.

اهداف این کارگروه‌های تخصصی به شرح زیر است:

 • هم افزایی اعضای مجمع کارآفرینان ایران در حوزه‌های تخصصی
 • راه ‌انداختن گفتمان پیشران‌های اقتصادی در حاکمیت
 • رایزنی با امیران به منظور حل چالش‌های عمومی اعضای مجمع کارآفرینان ایران
 • نیل به مقامِ مشاور برای قانون‌گذاران و والیان

2. مذاکرات راهبردی

مجمع کارآفرینان ایران در قالب مذاکرات راهبردی هدفمند، برگزاری مشترک همایش‌های علمی، نشست‌های تخصصی و سایر رویدادهای تراز اول با همکاری وزراتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور برای دستیابی به نتایج زیر تلاش می کند:

 • تمرکز بر تقویت فهم مشترک از منافع دوسویه دولت و کارآفرینان
 • تسهیل قوانین و قانون‌گذاری‌ در راستای تامین منافع پیشران‌های اقتصاد مولد بخش خصوصی
 • اعزام هیات‌های تجاری به خارج از کشور و استفاده از ظرفیت سفارت‌خانه‌ها و کاردارها
 • تامین منابع مالی مورد نیاز اعضاء جهت اجرای طرح‌های توسعه
 • طراحی اکوسیستم کارآفرینی توسط مراکز بالادستی
 • نظارت و تسهیل صدور کلیه مجوزهای قانونی لازم برای اعضا
 • مجاب‌سازی دولت برای مشارکت در ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان بزرگ
 • توجه و حمایت دولت ویژه از بخشهای R&D و حوزه‌های دانش بنیان پیشران‌های اقتصادی
 • ایجاد شبکه همزیستی و هم‌افزایی بین اعضای مجمع با حاکمیت

3. اصلاح و بازنگری سیاستها و قوانین و مقررات

تولیدگران و پیشرانان، به ویژه اعضای مجمعِ کارآفرینانِ ایران بیش از هر چیز در پی آبادی هستند و عبور از قانون عین خرابی‌ است. اما قوانینِ راه‌های نارفته را بارها و بارها پالایش لازم است تا بتوانند راهروانشان را به تمامی از مخاطرات دور کنند و ایشان را به فتحِ مقصد برساند. برجسته‌ترین رسالتِ مجمع پس از کشفِ این راهبندهای قانونی آغاز می‌گردد.

گرچه ویرایشِ قانون کارِ حاکمان و قانون‌گذاران است، اما مجمع با چراغ انداختن بر اصلی‌ترین بازدارنده‌های پیشرانان در راهِ گشایش مرزهای جدید برای صنعت و اقتصاد ایران، چاله و چاهِ گذرگاهشان را برای همگان روشن کرده و والیان و قانون‌گذاران را برای رفع این موانع به یاری می‌طلبد.

اساسی‌ترین گام‌های مجمع کارآفرینان برای نیل به این هدف اینهاست:

 • به راه انداختن مرکز مطالعات راهبردی جهت رصد تحولات و قوانین اقتصادی و همچنین مطالعه عمیق سیاست‌ها و راهکارهای موجود
 • الگوبرداری از کشورهای پیشرو در زمینه پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی و ارایه به بخش اقتصادی حاکمیت
 • شناسایی قوانین و مقررات دست و پاگیر حاکم در امور اقتصادی از طریق برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی اعضاء