مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

جلسات مستمر اداره تامین مالی بانک مرکزی و کارگروه پولی بانکی مجمع کارآفرینان ایران

جلسه کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران با حضور اعضا کارگروه، نمایندگان پیشران‌های اقتصادی کشور و همچنین محمدجانی مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی روز سه‌شنبه (۲۵ مهرماه ۱۴۰۲) در محل مجمع برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در ابتدای این نشست، محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به موضوع گواهی اعتبار مولد گام اظهار کرد: اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد گام، اوراق بهاداری است که بدون کوپن سود، با سررسید یک تا ۱۲ ماه بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌شود.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه افزود: اوراق گام ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی است و سازوکار آن در عمل امکان تأمین مالی زنجیره تولید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تأمین مالی واحد‌های تولیدی است.

محمد جانی به ویژگی‌های این اوراق اشاره کرد و گفت: اوراق گام بر اساس ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام، توسط موسسه اعتباری عامل در سامانه گام صادر می‌شود و متقاضی امکان نگه‌داری تا سررسید، انتقال در شبکه بانکی باقیمت اسمی و انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین را دارد. همچنین امکان تسویه بدهی‌های بنگاه به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را دارد.

وی همچنین بیان کرد: اوراق گام طبق چارچوب و ضوابط مشخص در بازار سرمایه قابل معامله است اما این اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه قابل‌انتقال در شبکه بانکی نیست و اشخاص حقوقی می‌توانند اوراق گام را از دارنده آن در چارچوب ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام خرید دین کنند.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در پاسخ به سوال امیر شیرافکن از شرکت قالی سلیمان مبنی بر مراحل دریافت و چگونگی درخواست صدور اوراق گام توسط متقاضی توضیح داد: شرکت متعهد که قصد دریافت اوراق گام را دارد، ابتدا باید درخواست خود را به بانک ارسال کند. بانک در این مرحله نسبت به اعتبار سنجی شرکت درخواست دهنده اقدام می‌کند و میزان سقف اوراق گام قابل دریافت شرکت را مشخص می‌کند. در ادامه شرکت متعهد باید فروشنده محصول موردنیاز خود را به بانک معرفی کند و در ادامه فروشنده در ازای اسناد دریافتی که از شرکت متعهد داشته و آن‌ها را به بانک تحویل خواهد داد، درخواست صدور اوراق گام و واگذاری به بنگاه متقاضی را انجام خواهد داد.

وی در ادامه به پرسش کاوه بهرام علی پور از شرکت سیم و کابل مغان مبنی اینکه آیا اوراق گام دارای سقف و یا محدودیت هستند یا خیر؟ پاسخ داد: بانک مرکزی هرساله سقف ضمانت اوراق گام را مشخص و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌کند.

محمد جانی همچنین گفت: در این جلسه برخی پیشنهاد‌ها مربوط به حوزه‌های مختلف مطرح شد. ما قطعاً موارد مطرح‌شده را به بخش‌های مربوطه انتقال خواهیم داد و همچنین برخی از موارد پیشنهادی از سوی اعضا و نمایندگان پیشران‌های اقتصادی کشور که مواردی اصلاحی است را موردبررسی قرار خواهیم داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در پایان گفت: این اداره آمادگی دارد که در زنجیره‌های مختلف و تخصصی با اعضای کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران و یا نمایندگان پیشران‌های اقتصادی جلسات مشترک داشته باشد تا بتواند از نظرات و پیشنهاد‌ها آنان استفاده کند.