مجمع کارآفرینان ایران
اخبارکارگروه مالیاتی

تغییر وضعیت کسب و کارها با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

مجمع_کار_آفرینان_ایران

تغییر وضعیت کسب و کارها با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی اظهارکرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۹۸ به سازمان امورمالیاتی واگذار کردند بیشتر به کسب و کار مربوط می‌شود. ترکیب این قانون سبب تغییر وضعیت کسب و کار شما می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، روز چهارشنبه 9 شهریور1401 نشستی تخصصی با حضور محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی و اعضاء کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران با “موضوع آموزش قانون پایانه‌های فروشگاهی مودیان مالیاتی” در محل جلسات مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

در این جلسه، برزگری ریاست مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی اظهارکرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۹۸ به سازمان امورمالیاتی واگذار کردند بیشتر به کسب و کار مربوط می‌شود. ترکیب این قانون سبب تغییر وضعیت کسب و کار شما می‌شود. باید همتی مضاعف داشته باشید که بتوانید این قانون را اصلاح کنید. نگاه سازمان امورمالیاتی به حسابرسی تولیدکنندگان همیشه پسینی بوده است و در این قانون پارادایم عوض خواهد شد و به این نتیجه رسیدیم که مکانیزمی مشخص باید داشته باشد و البته اجرای همین کلمه کوتاه هم زمانبر است.