مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

تاکید بر رفع موانع تولید در دیدار اعضاء منتخب مجمع کارآفرینان ایران با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، اعضای این مجمع در دومین نشست مشترک با هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید و رونق اشتغال‌زایی، خواستار حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط تولیدکنندگان داخلی شدند.


در این جلسه پیشران های اقتصادی بخش خصوصی دغدغه‌های اصلی تولید کنندگان و راه حل های پیشنهادی خود را به نمایندگان مجلس ارایه نمودند. بخشی از پیشنهادات اعضاء مجمع کارآفرینان در موضوعات قضائی حوزه تولید، لزوم توجه و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین لحاظ نمودن معافیت‌های مالیاتی بود که در این نشست به اعضاء هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه گردید.

آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه نواب خود آقایان عامر کعبی و احمد انارکی ضمن استقبال از برگزاری جلسات بصورت مستمر با پیشران های اقتصادی بخش خصوصی، قول مساعد پیگیری مسائل و دغدغه‌های مطرح شده کارآفرینان را دادند .