مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

تامین سرمایه شرکت های دانش بنیان از مسیر صدور اوراق

نشست تخصصی کارگروه دانش بنیان دوشنبه 19 تیرماه 1402 با حضور سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری و نمایندگان شرکت های عضو مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در این نشست، پس از طرح مشکلات و موارد مورد نظر از سوی اعضای کارگروه دانش بنیان و ایراد مشکلات و چالش ها در این زمینه، ملکی فر، اظهار کرد: خدمات شرکت های دانش بنیان شامل 150 خدمت است که دسته نخست، شرکت محوری است و شرط مشمولیت آن دانش بنیان بودن یک شرکت است که تعداد بسیاری از این خدمات شامل دسته نخست می شود.

وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که شرکت ها دانش بنیان نمی شوند بلکه روی محصولات خود دانش بنیان می شوند.

به گفته ملکی فر، صندوق نوآوری در معرض این نقد قرار دارد که برای حمایت از شرکت های خرد و کوچک قرار دارد اما با براساس فعالیت های طی سال های اخیر، صندوق خود را متعلق به شرکت های کوچک نمی داند زیرا در کشوری که اشتغال یک الزام عاجل است، باید به شرکت های بزرگ توجه بیشتری صورت گیرد. برهمین اساس، صندوق متعلق به شرکت های بزرگ و کوچک است.

معاون توسعه صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی شرکت های دانش بنیان به حدی بزرگ شده اند که در حال حاضر یک درصد GDP را تشکیل می دهند، گفت: این در حالی است که سقف در نظرگرفته شده 7 درصد است و برای این افزایش، صندوق از ابزارهایی همچون اوراق استفاده کرده است.

وی درباره چگونگی تامین سرمایه شرکت های دانش بنیان ادامه داد: بازار سرمایه ابزار های زیادی دارد که اوراق یکی از این ابزارهاست و نیازی به عرضه کالا در بازار سرمایه ندارد. انسال سال رشد تولید و مهار تورم است و برهمین اساس بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها، محدودیت هایی را در نظر گرفته است.

به گفته ملکی فر، اما از این سویی اوراق مزیت هایی دارد از جمله اینکه نه تنها عدد آن بزرگتر است بلکه از اینگونه محدودیت ها نیز برخوردار نیست. البته شرکت های دانش بنیان در مسیر انتشار اوراق با مشکلاتی مواجه بودند که با ورود صندوق در این زمینه و توافق با سه بانک این مشکل نیز رفع و حل شد و بانک پذیرفت با  دریافت چک و سفته اوراق را صادر کند.

وی در پایان گفت: همه شرکت ها درگیر مشکلات سرمایه در گردش هستند که اوراق می توان راه مناسبی در این خصوص باشد.