مجمع کارآفرینان ایران
مصاحبه جشنواره ترنج

آیا صرفا تولید سود برای کسب و کارها ارزشمند است؟

 

مدیر اولین مرکز توانبخشی در کشور  بیان کرد: علاوه بر اینکه تولید سود در کارآفرینی مهم است، تاثیری که نوع کارآفرینی بر اجتماع میگذارد هم مهم است. بنابراین کارآفرینی اجتماعی باید به موازات کسب و کارهای تجاری پیش برود.

 

زنان سرزمین ایران از گذشته تا به حال در پی راهگشایی و نقش آفرینی در بخش‌های مختلفی از این کشور پهناور بودند و با نگاهی گذرا به تاریخ هم می‌توان این حماسه سازی‌ها و از خود گذشتگی‌ها را مشاهده کرد. این مرز و بوم برای گذر از هر بحرانی به زنان سروقامت و استوار خود تکیه کرده و از 8 سال دفاع مقدس که داستان مادران فداکار آن زبانزد جهانیان است تا بانوان کارآفرین که در این جنگ همه جانبه اقتصادی جانفشانی می‌کنند جزء کوچکی از پازل توانمندی‌ها و عملکردهای مجدانه آنان است. شاید در این زمانه داستان حماسه بانوان کارآفرین به چشم نیاید و همتی هم برای تبیین این زحمات موثر نباشد اما بی شک آیندگان از این بانوان سختکوش الگوگیری می‌کنند و تصاویر آنان زینت بخش شهر و کشور ما خواهدشد.

در راستای تبیین زحمات و نقش آفرینی این بانوان جهادگر و کوشا، به سراغ برخی از زنان کارآفرین و فعال در حوزه اقتصادی رفتیم که در ادامه بخش چهارم این گفتگوها تقدیم حضورتان می گردد.

سرکار خانم گیلاسیان مدیر اولین مرکز توانبخشی در کشور در خصوص ورود خودش به عرصه کارآفرینی اینگونه توضیح میدهد: من علاقه داشتم کاری کنم تا فقط یه کارمند ساده نباشم. به همین دلیل هم ترجیح دادم کار دولتی و اداری نکنم و در یک محیط خصوصی، آنچه در ذهنم بود را اجرا کنم. لذا زمانی که بهزیستی مراکزش را واگذار میکرد، یک فرصت بسیار خوب برای من مهیا شد و آن را تبدیل به یک کار بالفعل کردم و اینگونه کار اصلی من متولد شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی من در طول این سالها این بود که کارآفرینی برای این قشر از جامعه اتفاق بیوفتد؛ چراکه خیلی از این افراد زمانیکه به سن 14.15 سالگی میرسیدند و وارد اجتماع میشدند، انواع مختلف بزهکاری ها از این افراد سر می زد و جامعه را درگیر خودش میکرد.

گیلاسیان با اشاره به تفاوت مهم میان کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی بیان کرد: نقطه کلیدی ماجرا اینجاست که ما تا زمانی که کارآفرینی خودمان را صرفا در تولید ثروت ببینیم، حتما از بخش مهم هدفمان دور مانده ایم و آن هم، بخش اجتماعی ماجراست. زیرا علاوه بر اینکه تولید سود در کارآفرینی مهم است، تاثیری که نوع کارآفرینی بر اجتماع میگذارد هم مهم است. برای مثال ممکن است ما از تشکیل باند خلاف هم ایجاد شغل و سوداوری کنیم، اما باید دید این کارآفرینی توانسته به اجتماع کمکی کند یا خیر.

وی افزود: بنابراین کارآفرینی اجتماعی باید به موازات کسب و کارهای تجاری پیش برود اما این چیزیست که در جامعه ما مدت هاست کمرنگ شده و بیشتر توجه ها منوط به مسائل اقتصادی است. این یک چرخه و زنجیره است که در کشور ما به طور کامل و همگون رشد نکرد.

وی در پایان اظهار کرد: کارافرینی اجتماعی میتواند در عین حال که باعث برگشت سرمایه بشود، برای هر جامعه و اجتماعی هم مفید باشد. من ایمان دارم نقش کارافرینان اجتماعی نقش بسیار مهمی است و تاثیرات آن بر اجتماع قطعا چشمگیر خواهد بود.