مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

بازار کار رونق پیدا کرده است

جلسه کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران روز سه‌شنبه (۲۸ آذرماه ۱۴۰۲) با حضور اعضا کارگروه، نمایندگان پیشران‌های اقتصادی و همچنین «محمود کریمی بیرانوند»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل مجمع برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بازار کار در دو سال اخیر تحرکی به خود پیدا کرده است و نسبت به سنوات گذشته رونقی در بازار کار مشاهده می‌کنیم و در مجموع بازار کار مسیر رو به رشدی را شروع کرده است و همه آمار و ارقام‌ها از جهات مختلف این موضوع را تایید می‌کند.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه مسئله نیروی کار بیش از آنکه مسئله اقتصادی باشد پدیده اجتماعی – فرهنگی است، گفت: درحال حاضر در بازار کار بیش از آنکه متغیر‌های اقتصادی مهم باشند متغیر‌های دیگر در بخش‌های مختلف مهم هستند. نیازسنجی مراکز آموزشی در جهت تربیت نیرو‌های انسانی متخصص و ماهر با توجه به نیاز بازار‌های کار، نوعی سرمایه‌گذاری است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع بیکاری و اشتغال اشاره و بیان کرد: براساس گزارش وضعیت اشتغال کشور در فصول تابستان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی در تابستان سال جاری، پایین‌ترین سطح نرخ بیکاری در این دوره بوده است. بر همین اساس نرخ بیکاری تابستان امسال پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال اخیر بوده است.

این مقام مسئول افزود: در تابستان سال جاری باوجود اینکه به تعداد متقاضیان کار بیش از ۶۸۹ هزار نفر اضافه شده، اما با افزایش ۹۰۶ هزار نفری جمیعت شاغل، ۲۱۷ هزار نفر از تعداد بیکاران کشور کاسته شده است.

کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه یکی دیگر از رکورد‌های کم‌سابقه چند دهه اخیر، میزان اشتغال ایجاد شده در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته است، گفت: رکورد افزایش اشتغال پیش از این برای تابستان ۱۳۹۴ بود که البته پس از کاهش ۶۹۱ هزار نفری اشتغال در تابستان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده بود، اما در تابستان ۱۴۰۲، این میزان اشتغال پس از اشتغال مثبت ۳۷۳ هزار نفری تابستان ۱۴۰۱ شکل گرفته است.

وی همچنین اظهار کرد: سطح اشتغال در بخش صنعت در تابستان امسال با ۳۷۰ هزار و ۵۰۳ نفر افزایش به ۸ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۱۶ نفر رسیده است؛ این سطح اشتغال در بخش صنعت بالاترین سطح از ابتدای ورود صنعت به کشور تاکنون است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در دوره دولت سیزدهم میزان اشتغال در بخش صنعت بیش از ۴۹۲ هزار افزایش یافته و در مقایسه با سال ۱۳۹۸، سطح اشتغال صنعت در تابستان امسال ۴۸۹ هزار نفر بیشتر است.