مجمع کارآفرینان ایران
اخبارکارگروه سرمایه گذاری خارجی

اولین جلسه کارگروه سرمایه تشکیل شد/ اهمیت رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری پیشران ها در داخل و خارج از کشور

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، صبح امروز 19 مهرماه 1401 اولین جلسه کارگروه سرمایه با حضور حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و نماینده اعضا مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

حمیدرضا غزنوی در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری پیشران های اقتصادی و طرح این موضوع در جلسه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: شرایط تحریمی کشور، توسعه فعالیت ها، امنیت سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های مشترک با طرف های خارجی و … نیاز به اهمیت سرمایه گذاری پیشران های اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی افزود: در رابطه با سرمایه گذاری در خارج از مرزهای ایران برخی موانع و مشکلات وجود دارد که نیازمند به تکمیل قوانین و اقداماتی است که مقرر شد تا کارگروهی برای مسیریابی ایجاد قانون در این خصوص تشکیل شود. برهمین اساس کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد و در این خصوص نیاز به همراهی و همکاری اعضا وجود دارد.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه مشکلات و موانع برای سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور از جمله مواردی است که در این کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ادامه داد: در سند استراتژی مجمع نیز در بررسی نقاط ضعف و تهدیدها مهمترین اقدام موضوع، سرمایه گذاری های مشترک است که در این زمینه شبکه سازی و سرمایه گذاری‌های مشترک درحال بررسی های کارشناسی است.

وی افزود: همچنین در این زمینه صندوق vc تاسیس خواهد شد تا بتوانیم از این طریق برخی مجوزهای خاص نیز برای اعضا مجمع دریافت کنیم تا بتوانند در زمینه تامین مالی با کمترین میزان آورده سهامدار این صندوق شده و مابقی نیز از طریق اوراق صورت گیرد.

غزنوی ادامه داد: با تاسیس این شرکت و حمایت های دولت از پیشران های اقتصادی در زمینه تامین سرمایه می توانیم کمکی به توسعه فعالیت های پیشران های اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم تا در کشور ثالث سرمایه گذاری کنند که بی شک با حمایت های وزیر اقتصاد از این طرح اقدامات موثر و قوی تری در زمینه اصلاح و ایجاد قوانین صورت خواهدگرفت.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت نهادهای صنفی، گفت: با تبیین صحیح موضوعات از سوی نهادهای صنفی از جمله مالیات به طور حتمی اقدامات خوبی در زمینه اصلاح و تغییر قوانین نافی منافع پیشران ها و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درخصوص قانون جامع حمایت از پیشران های اقتصادی و کارآفرینان نیز توضیح داد: با بررسی های صورت گرفته و مطالعات بین المللی در این زمینه، در صورت تدوین این قانون بی شک شرایط پیشران های اقتصادی متفاوت از سایر شرکت ها و تولیدکنندگان خواهد بود.

غزنوی در پایان نیز به دو موضوع ماده 131 معافیت مالیاتی و مالیات بر دستگاه ها و ماشین آلات اشاره کرد و افزود: بحث ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی و مالیات بر دستگاه ها و ماشین آلات از جمله موارد قابل اهمیت است؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد، وضع قوانین مالیاتی خلاف مواضع مالیاتی پیشران های اقتصادی قابل تامل و توجه است و مجمع نیز در این زمینه پیگیری جدی خواهد داشت.

همچنین به گفته وی در خصوص اولویت سرمایه گذاری در استان ها نیز در وزارت اقتصاد طرح موضوع و مقرر شد تا با ارائه طرح توسعه استانی، و حمایت دولت، پیشرانت ها بتوانند برای طرح های توسعه ای استانی اقدام کنند .