مجمع کارآفرینان ایران
دسته‌بندی نشده

برگزاری اولین جلسات تخصصی کمیته های امور بانک، گمرک و مالیات مجمع کارآفرینان ایران درسال 1398

اولین جلسات تخصصی کمیته های امور بانکی، امور گمرکی و امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران با حضور مدیران وزارت اقتصاد، در دفتر این مجمع برگزار شد. در این نشست ها، نمایندگان کارآفرینان بزرگ کشور ضمن بیان مهمترین مشکلات موجود در مسیر تولید، پیشنهاداتی در زمینه رفع مشکلات موجود و تسهیل شرایط تولید ارایه نمودند.

همچنین مدیران وزارت اقتصاد با بیان دیدگاههای خود، ضمن تایید پیشنهادات ارایه شده از جانب مجمع کارآفرینان ایران، به تشریح راهکارهای اجرایی این پیشنهادات و همچنین بیان برنامه‌های جاری و آتی این وزارتخانه در راستای تسهیل شرایط تولید پرداختند.