مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

اهمیت کوچینگ فردی و سازمانی در نگهداشت نیرو در ابرهلدینگ‌های اقتصادی

روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ نشست تخصصی کارگروه منابع انسانی مجمع کارآفرینان ایران با حضور دکتر حسین گایینی، نایب رئیس انجمن کوچینگ ایران و مدیران منابع انسانی هلدینگ‌ها و شرکت‌های عضو مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در ابتدای جلسه هریک از اعضاء کارگروه منابع انسانی به بیان نکاتی پیرامون واحدهای تولیدی خود و مشکلاتی که در زمینه منابع انسانی و نگهداشت نیرو وجود دارد، پرداختند و از برگزاری چنین جلساتی که نقش مهارت افزایی را دارند استقبال کردند.
در این نشست پس از ارائه نظر هریک از اعضاء کارگروه، دکتر گایینی اظهار کرد: کوچینگ ابزاری در جعبه ابزار مدیریتی است. ما با انسان در ارتباط هستیم و مشکلات آن‌ها در همه جای دنیا تقریبا یکسان است. در دنیا سال‌هاست که مدیریت نیروی انسانی از مدیریت به معنای کلاسیک فاصله گرفته و وارد هدایت و رهبری نیروی انسانی شده است.
وی افزود: فرهنگ سازمانی هر مجموعه عبارت است از منش و رویکرد مدیران و ارتباطات شکل گرفته در سازمان و این دو فاکتور موارد اثرگذار در انگیزه و حس اعتماد کارکنان در فضای کاری است. حس وفاداری نیروی انسانی از طریق کوچینگ در تقویت سه حس صلاحیت کارکنان، خودمختاری و حس تعلق سازمانی خلاصه می‌شود و این وظیفه و رسالت مدیران است که با فاصله گرفتن از نقش‌های منسوخ و قدیمی مدیریتی از طریق کوچ نیرو و هدایت هدفمند کارکنان آنان را به سمت وفاداری و در نتیجه نگهداشت سوق دهند.
نایب رئیس انجمن کوچینگ ایران بیان کرد: مسئله اصلی هرکدام از ما در سازمان چیست؟ باید به این سوال پاسخ دهیم. کوچینگ یک نوع یادگیری غیرمستقیم است و ما می‌توانیم به جای صحبت‌های مستقیم از پرسش و یادگیری غیرمستقیم بهره‌مند شویم.
گایینی در پایان با ارائه مدل‌های مطرح در کوچینگ از جمله مدل گروو (Grow) و مدل کوچینگ اسکار (OSKAR) بر تمرکز بر رویکرد راه حل محور برای نیروی انسانی تمرکز کرد با مثال‌های عینی سازمان‌ها و شرکت‌ها این مدل‌ها را تحلیل کرد.