مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

بررسی شرایط انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجمع کارآفرینان ایران و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد

به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، در راستای اهداف سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، آسیب شناسی و تقویت اقتصاد مولد ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی همچنین همکاری بین مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای ارتقاء کمی و کیفی هدفها و برنامه‌های مشترک، حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و یکتا اشرفی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به بررسی شرایط انعقاد قرارداد همکاری مشترک پرداختند.

در این نشست مشترک، طرفین ضمن تشریح اهداف و بررسی نقاط مشترک فعالیت های خود، متعهد شدند در جهت استفاده متقابل از توانایی‌های پژوهشی و آموزشی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک، برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشستهای علمی از جانب پژوهشکده امور اقتصادی و مجمع کارآفرینان ایران بسترهای پشتیانی و فعالیت‌های علمی را فراهم نموده و بزودی تفاهم نامه مشترکی منعقد نمایند.