مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

اقدامات مثبت وزارت اقتصاد برای رفع مشکلات گمرکی پیشران‌های اقتصادی

روز سه شنبه 9 آذر 1401 نشستی تخصصی با موضوع مشکلات گمرکی پیشران‌های اقتصادی با حضور برخی از مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل و دو نماینده از کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران در محل دائمی جلسات وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای این نشست اعضاء کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران مسائل خود و دیگر پیشران‌های اقتصادی را در حوزه گمرک مطرح کردند.

علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به مشکلات مطرح شده بیان کرد: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نامه خطاب به ریاست کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارسال شد با موضوع بررسی معافیت مالیاتی ماشین آلات، تا از این طریق مشکلات و چالش های تولیدکنندگان به گوش نمایندگان مردم برسد.

وی افزود: حذف معافیت و نرخ ETS سبب افزایش نرخ حقوق ورودی گمرک شد. پس از پیگیری وزارت صمت حقوق گمرکی تعرفه تعدادی از ماشین آلات کاهش پیداکرد. ما تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ می‌توانیم ضمانت نامه را تحویل بگیریم اما سازمان امور مالیاتی تا آخر شهریور ماه برای اظهارنامه مالیاتی مهلت داده بود.

سپس ابراهیم کریمی کیا، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران اظهارکرد: در تاریخ دوم آبان ماه ۱۴۰۱ به دفتر آموزش نامه ‌ای ارسال شد تا با برگزاری دوره‌ای تخصصی مشکلات در این زمینه برطرف شود. بالاترین میانگین زمان بررسی یک کارشناس مجازی ۴۲ دقیقه و کمترین آن به ۹ دقیقه نیز می‌رسد. البته مقرر شد برای مدیرکل گمرکات اجازه دیدار با کارشناسان مجازی را صادر کنیم که بی شک این اقدام موثر خواهد بود.

در پایان جلسه، علی ملکی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن مشکلات گمرکی پیشران‌های اقتصادی به مدیران ارشد سازمان امور گمرکی دستور داد تا هرچه سریعتر فرآیند کاری کارآفرینان بزرگ و پیشران‌های اقتصادی برطرف شود که دغدغه‌های آنان در این حوزه کاهش پیداکند.