مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

آشنایی با کارآفرینی اجتماعی/ سرمایه‌داری «برکت ‌محور» چگونه است؟

مفهوم کارآفرینی طیف وسیعی از مفاهیم و تعاریف را با خود به همراه دارد. یکی از این تعاریف گسترده کارآفرینی از جنس کارآفرینی اجتماعی است که با تعاریف رایج سرمایه‌داری در دنیا و حتی ایران متفاوت است. یکی از نمونه‌های شاخص این نوع کارآفرینی سبک و سیاقی است که درکارخانه فیروز به عنوان یکی از اعضا مجمع کارآفرینان ایران در حال اجرا است.

با توجه به بزرگداشت هفته اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی از سوی مجمع کارآفرینان ایران، روز گذشته بازدید اصحاب رسانه از کارخانه فیروز به عنوان الگو کارآفرینی اجتماعی برگزار و محمد موسوی، مدیرعامل این گروه بهداشتی، دراین باره توضیح داد: کارآفرینی اجتماعی در واقع یک نوع ساختن کسب و کار است. هدف کارآفرینی اجتماعی سودآوری به معنای مطلق اقتصادی نیست. اولین کاری که کارآفرین های اجتماعی انجام می‌دهند، تشخیص یک موازنه ناعادلانه است.

وی افزود: دومین کاری که کارآفرین های اجتماعی انجام می‌دهند، دیدن فرصت‌ها در همین موازنه نابرابر است و آخرین کاری که کارآفرین اجتماعی انجام می‌دهد ایجاد یک موازنه جدید است. هدف نهایی این نوع کسب و کارها تضمین یک آینده بهتر برای گروه و در نهایت کلیت جامعه است. در واقع دنبال کردن یک خیر عمومی هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی است.

این کارآفرین اجتماعی با تاکید بر اینکه رویکرد ما نگاه اجتماعی به عرصه کارآفرینی و تولید است، گفت:  شیوه ما در مجموعه سرمایه‌داری الهی است. من یادآور یاد آن‌هایی هستم که به این روش سرمایه داری می کردند و این سرمایه در جامعه ما غریبه است.

موسوی ادامه داد: نتیجه سرمایه داری ما این است که به جای سود، برکت محور هستیم کار ما یک الگوی سرمایه داری در جامعه اسلامی معرفی می‌کند. سرمایه داری یک خصلت‌های ضد بشری دارد، چون هیچ وقت به محوریتی به نام انسان فکر نمی کند.

به گفته مدیرعامل شرکت فیروز، عمل به این شیوه، اطمینان خاطری به کارگران داده است و بی شک درد شرایط فعلی اقتصاد کشور تعدیل کارگران ناجوانمردانه است. براساس آمار و ارقام 92 درصد کارکنان این کارخانه معلولیت دارند و ۸ درصد مابقی نیز کسانی هستند که نزدیکانشان معلولیت دارند و یا خانواده شان معلول است.

موسوی، افزود: در خطوط تولید این کارخانه معلولین به کارهایی مشغول هستند که شاید یک دستگاه و ماشین با دقت بیشتری هم بتواند آن را انجام دهد اما این کارآفرین تا جای ممکن به جای ماشین از نیروی انسانی استفاده کرده است. این ویژگی در کلیه خطوط تولید کارخانه مشخص و بارز است.