مجمع کارآفرینان ایران

آرشیو خبرنامه مجمع کارآفرینان ایران

مجمع کارآفرینان ایران در نظر دارد با انتشار خبرنامه ای به صورت ماهانه، شما اعضا محترم و برخی از مسئولان، مدیران و معاونان وزرا و سازمان ها را در جریان اقدامات و فعالیت های صورت گرفته، قرار دهد.

لازم به ذکر است که این خبرنامه طی ماه‌های آینده نیز به صورت پیوسته منتشر خواهد شد و شما می‌توانید برای اطلاع از برنامه‌ها و اقدامات مجمع کارآفرینان ایران آن را هر ماه مطالعه کنید.