مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

لزوم حمایت از کارآفرینان در مسیر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که می‌بایست تعاریف دقیقی را از پیشران‌های اقتصادی ارائه دهیم تا بتوان بر این مبنا به تبیین شاخص‌ها در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دیدار با دبیرکل و اعضای مجمع درخصوص پیشران‌های اقتصادی و وضعیت کنونی کارآفرینان در کشور، اظهارکرد: به نظر من پیشران‌ها باید به درجات مختلفی تقسیم شوند تا حاکمیت و پیشران‌های اقتصادی وظایف و تکالیف خود را در قبال یکدیگر بدانند؛ اکنون تعاریف دقیقی در این خصوص وجود ندارد و در صورت ایجاد یک تعریف و تقسیم بندی مشخص، می توان به تبیین شاخص‌ها در این زمینه پرداخت.

وی در ادامه افزود: زمانیکه این شاخص‌ها تعیین شد می‌توان به سراغ مراحل بعدی رفت و قوانین مزاحم، مشوق‌ها و تمامی موانع و مشکلاتی که پیشران ها در مسیر خود با آن مواجه هستند را مورد بحث و بررسی قرارداد. در این شاخص بندی باید به ظرفیت تولیدی پیشران ها اعم از میزان اشتغال آفرینی، تولید، صادرات و … را مورد سنجش قرار داد تا چشم انداز مشخصی از رشد و توسعه را ارائه و اندازه گیری کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در شاخص بندی‌هایی که انجام خواهدگرفت، پیشران‌هایی که طرح توسعه آن ها بر مبنای دانش بنیان است، در اولویت قرار دارند. اگر این اقدامات انجام شود بسیاری از مشکلات پیشران‌ها و کارآفرینان حل می‌شود و مسائل مربوط به حوزه‌های اقتصادی به مرور رو به بهبود حرکت خواهند کرد که بی شک گام بزرگی در راستای تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی خواهد بود.