مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

حضور 2 پیشران اقتصادی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران

براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ شورای عالی نظارت و با استناد به بند ۷/۳ آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها و تبصره مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت انتخابات ریاست اتاق ایران در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ برگزار خواهد شد؛ بنابراین گزارش انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

براساس این مصوبه از بین ۲۱ کاندیدای داوطلب برای حضور در این انتخابات، احد عظیم‌زاده و فرج‌الله معماری از اعضای مجمع کارآفرینان ایران از جمله واجدین شرایط نامزدی جهت عضویت در هیات رئیسه اتاق ایران هستند.