مجمع کارآفرینان ایران

برچسب: سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار

شرکت‌های فناورانه مشمول بندهای اعتبار مالیاتی قرار می‌گیرند

ساناز کلاهدوزان
روز شنبه 20 خرداد ماه 1402 نشستی تخصصی میان دارابی، دبیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شفایی، کارشناس اعتبار مالیاتی...
اخبار

مجمع کارآفرینان در استیفاء حقوق مالیاتی اعضاء خود نقشی مهم و تسهیل کننده دارد

iranef
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، مدیر کل دفتر حسابرسی و امور مالیاتی سازمان مالیاتی کشور با حضور در مجمع کارآفرینان ایران و دیدار...