گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)

گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) از عملکرد جهان در بخش تولید در فصل چهارم 2022

کاهش نرخ تولید صنعتی جهان در یک فصل به کمترین میزان خود طی 2سال گذشته: 1.5درصد

* جهش تولید در صنایع الکترونیکی و صنایع خودرو

* جهش تولید محصولات با فناوری بالا و پیچیده

* رشد صنعتی کشورهای در حال توسعه در فصل چهارم 2022 به 3.5درصد رسید

* حجم تولید جهان به بالاترین سطح از سال 2015 رسید

 

پیام گزارش: رشد صنعتی جهان احتمالا به سمت کشورهای فقیرتر در حال حرکت است و این مهم از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و های‌تک و مصرف بیشتر این کالاها حاصل شده است

 

LinkedIn
WhatsApp
Telegram