گزارش تولیدات صنعتی شرکت های بورسی

دلیل اصلی رشد شاخص تولیدات بورسی، بهبود تولید خودرو در کشور بوده است

آخرین گزارش شاخص تولیدات بورسی (پژوهشکده پولی بانک مرکزی) و شاخص مدیران خرید (اتاق بازرگانی ایران) نیز حکایت از بازگشت رونق نسبی به بخش صنعت و کل اقتصاد در اسفندماه 1401 داشت.

این دو گزارش تایید می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی به ویژه صنایع از فضای بحرانی ناشی از تحولات سیاسی و ارزی تابستان، پاییز و اوایل زمستان 1401 بیرون آمده‌اند.

کاهش موجودی انبار محصول شرکت‌ها در کنار افزایش موجودی مواد اولیه صنایع می‌تواند نشانه‌ای از تنگنای مالی بنگاه‌ها و عدم تمایل به تولید بیشتر به دلیل نااطمینانی باشد.

 

LinkedIn
WhatsApp
Telegram