کاهش قیمت نفت خام اثرات مختلفی بر اقتصاد جهان و ایران دارد

اثر این متغیر بر اقتصاد ایران از دو مسیر صورت می‌گیرد

– کاهش درآمدهای نفتی ایران

– کاهش بهای تمام شده محصول ناشی از کاهش قیمت انرژی در جهان

به احتمال زیاد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کنار زیرشاخه فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و باقی مشتقاتاثر مشخصی از این کاهش قیمت خواهند پذیرفت و در قالب کاهش درآمد، تنگنای فروش و … آن را احساس خواهند کرد

تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش تمایل به تبدیل مواد نفتی به محصولات پیچیده‌تر با قیمت بالاتر نظیر تولید و صادرات بنزین در ایران منجر شود

LinkedIn
WhatsApp
Telegram