چشم‌انداز اقتصاد جهانی 2023

مقدمه

اقتصاد جهانی یکبار دیگر در آستانه لحظه ای بسیار نامطلوب و نامطمئن قرار گرقفته است. تأثیرات تجمعی سه سال گذشته، ناشی از شوک‌های معکوس – به ویژه پیامدهای همه گیری کووید-۱۹ و تجاوز روسیه به اوکراین – به شکل‌هایی غیرمنتظره در حال بروز هستند. با تحریک «تقاضای مهار شده»، اختلالات باقیمانده در عرضه و افزایش قیمت کالاهای اولیه، تورم در سال گذشته در بسیاری از اقتصادها به سطحی کم‌نظیر در طی دهه‌های اخیر رسیده است. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی کشورها مجبور شد‌ه‌اند تا به طور فشرده‌تری برای بازگشت از این وضعیت به سوی اهداف خود و تثبیت انتظارات تورمی، سختگیرانه‌تر عمل کنند.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram