انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

آنچه بر مجمع کارآفرینان ایران گذشت

مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است که برای اولین بار در سال 1393 شروع به کار کرد. آغاز به کار مجمع در شرایطی بود که کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد به شمار می رفت و رسالت کلی این نهاد کمک به اجرای سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در بخش خصوصی تعریف شد تا با توسعه طرح و ایده‌های جدید بتواند منجر به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور شود.

در این مسیر حمایت‍های استراتژیک از بخش خصوصی و کارآفرینان بیش از پیش حس می‌شود تا با معرفی پیشران‌های اقتصادی و مباحث مرتبط با کارآفرینی به نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم و حمایت از تولید داخل، شاهد تامین منافع تامین کنندگان و مصرف کنندگان در یک چرخه داخلی باشیم.

  • همچنین این مهم با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیز نیازمند توسعه ارتباطات پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور در عرصه ملی و بین الملل خواهد بود و ما در تلاشیم تا این چرخه را بهبود بخشیم.

مجمع کارآفرینان ایران با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست‌های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان کارآفرینان کشور با رویکرد کمک به دولت برای بهبود شرايط محيط كسب و كار و به منظور ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاری تشكيل شده است.

این مجمع متشکل از پیشرانان 20 حوزه اقتصادی موثر و اشتغال آفرین کشور است که جملگی از نامداران و کارآفرینان عرصه تولید ملی هستند و یا تمام توان و ظرفیت خود برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ناب این حوزه به دستگاه‌های متولی و سیاستگذار امور اقتصادی و نقش آفرینی در تصمیم سازی‌ها در جهت بهبود شرایط اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی پا به عرصه گذاشته است.