لایحه وزارت بازرگانی

بر اساس مصوبه دولت، قرار است وزارت بازرگانی از ادغام سازمان‌های متعددی نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تشکیل شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

مهمترین ایرادات وارده به تشکیل وزارت بازرگانی از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

گسستگی زنجیره ارزش به دلیل مدیریت گسسته در دو وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی

2- تضاد با اهداف صنعتی کشور به ویژه در حوزه تدوین راهبرد توسعه صنعتی

3-  عدم اثرگذاری تشکیل وزارتخانه جدید بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها

4- شدت گرفتن مقوله سرکوب قیمت و نظارت بر بازار

5- تمرکز گسترده وزارت بازرگانی روی مقوله واردات به زیان بخش تولید

LinkedIn
WhatsApp
Telegram