انجمن صنفی کارفرمایی کارآفرینان ایران

درخواست عضویت در مجمع

پیش از ارسال درخواست عضویت شما باید اطلاعات کاملی در خصوص مجمع کارآفرینان ایران و چشم اندازها و ماموریت آن بدست آورید. ارسال درخواست هیچگونه حقی برای درخواست‌کننده ایجاد نخواهد کرد و تایید و یا عدم تایید آن صرفا بر عهده مجمع خواهد بود. ما صرفا یک تشکل مردم نهاد برای توسعه فرهنگ کارآفرینی کشور بوده و ارتباطی تجاری و یا سیاسی با اعضا و پشتیبانان خود برقرار نخواهیم کرد. عضویت شما صرفا در جهت کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی کشور مطابق با اهداف موسسین ما خواهد بود. بررسی درخواست در حدود 30 روز کاری به طول خواهد انجامید و چنانچه پس از این مدت پاسخی از ما دریافت ننمودید می توانید علت آن را از reg@iranef.org جویا شوید. کانال‌های تماس ما در ساعات مقرر نیز پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

پس از تایید عضویت شما، درخواست‌دهنده باید در چهارچوب معینی در برنامه‌های مجمع فعالیت کرده و آن را توسعه بخشد. نظارت بر حسن انجام وظایف اعضا بر عهده ما خواهد بود و در صورتی که سطح همکاری به درستی انجام نشده باشد، عضویت به حالت تعلیق در خواهد آمد.

 شما می توانید از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید.

لطفا در صورت نیاز به پاسخ، حتما شماره تماس و یا آدرس ایمیل خود را ذکر نمایید.

 

  • تماس با دبیرخانه : info@iranef.org