شاخص صنعت ایران

* اولا افزایش تولید به واسطه افزایش سفارش گذاری و فروش بوده که موتور آن تقاضای عیدانه و ترس از گرانی بیشتر در آینده است

* عمده فروش شرکت‌ها در بازار داخلی بوده و چالش دریافت مطالبات از خریداران خارجی و نیز ضرورت بازگرداندن ارز به کشور، موجبات کاهش علاقه به صادرات را ایجاد کرده است.

* کاهش موجودی مواد اولیه در بسیاری از صنایع قابل مشاهده است که در نتیجه تصمیمات بانک مرکزی و گمرک حادث شده است.

* رونق تولید در این ماه با وضعیت شاخص تولیدات بورسی همراستاست و از بازگشت آرام آرام صنایع به افزایش تولید پس از شوک ناآرامی‌های داخلی و بحران ارزی حکایت دارد.

 

 

 

LinkedIn
WhatsApp
Telegram