روایت یونیدو از روند توسعه صنعتی جهان در سال 2022

گزارش جمع‌بندی سال 2022 بازوی صنعتی سازمان ملل نشان می‌دهد جهان دست‌کم به سه رهیافت درباره توسعه صنعتی رسیده است:
  • صنعتی شدن در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در دستورکار بسیاری از کشورها قرار دارد
  • افزایش مقیاس تولید لازمه تولید صنعتی انعطاف‌پذیر است
  • ضرورت پایدار و نوآور شدن شرکت‌ها برای مواجهه با دنیای در حال تغییر بسیار مورد توجه است
LinkedIn
WhatsApp
Telegram