توافق موقت اتمی

عمده دیدگاه‌ها توافق موقت اتمی را تایید می‌کنند با اینحال دو طرف مذاکره یعنی ایران و آمریکا این موضوع را تکذیب میکنند…

این خبر البته موجب شده تا در بازار دارایی‌، شاهد کاهش قیمت ارز، طلا، خودرو، مسکن و … باشیم. در نتیجه انتشار خبر توافق موقت اتمی و آزادسازی منابع ارزی اثر مثبتی بر اقتصاد ایران از منظر کاهش تحریم، افزایش درآمد ملی و افول نوسانات شدید ارزی دارد.

نتایج و پیامدها

 

 

در صورت تحقق این توافق، چهار اتفاق مهم برای بخش صنعت رخ خواهد داد

1- هزینه مبادله برای بخش تولید به ویژه از مبادی وارداتی دست کم 20 تا 30درصد کاهش خواهد یافت

2- امکان مشارکت خارجی برای کلید زدن پروژه‌های صنعتی ممکن میشود

3- امکان بازگشت سیاستهای وارداتی افسارگسیخته و بروز پدیده صنعت‌زدایی دور از ذهن نیست

4- فشار پیمان سپاری ارزی برای تجار و صادرکنندگان کمتر خواهد شد

LinkedIn
WhatsApp
Telegram