تصدی صندلی وزارت صمت

عباس علی آبادی در حالی برای تصدی صندلی وزارت صمت به مجلس معرفی شده که در سابقه کاری وی کمتر نشانی از مدیر مناصب اداری و دولتی وجود دارد.

عموم افرادی که علی‌آبادی را می‌شناسند، وی را فردی عملگرا، طرفدار صنعت، ناآشنا به صنعت و علاقمند به تولید ملی معرفی می‌کنند که همین موضوع میتواند سرفصل سیاستهای وی در مدیریت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشد.

او مدیرعامل مپنا است که برترین  پیمانکار دولتی با بهترین سطح از فناوری  بوده و پروژه‌های بسیاری را با موفقیت اجرایی کرده است.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram