تشکیل سازمان بازرگانی برای مهار تورم و مقابله با گرانی قیمت کالاها و اجناس

سخنگوی دولت :

تشکیل سازمان بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت موثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها داشته باشد.

ضرورت مقابله با این طرح ویادآوری اثرات مخرب آن درقالب اسناد و گزارش‌های سیاستی جدی گرفته شود چرا که کلیدخوردن این طرح فشار سرکوب قیمت رادوچندان خواهد کرد

LinkedIn
WhatsApp
Telegram