تحلیل شامخ صنعت در اردیبهشت 1402

به نظر می‌رسد با وجود رونق بالایی که از سوی مدیران خرید بخش صنعت در 12 رشته فعالیت مختلف گزارش شده اما بخش صنعت کماکان با مشکلات بسیاری روبرو است. به بخشی از این مشکلات در متن گزارش اشاره شده اما عمده‌ترین مشکل بخش صنعت در ایران بحران تقاضاست. تحلیل اعداد و ارقام موجود در گزارش شامخ 1402 نشان می‌دهد به رغم فروش داخلی بالا در اغلب رشته فعالیت‌ها، فروش خارجی صنایع ایران ناچیز است و حتی در بهترین صنایع چندان چشمگیر نیست. به نظر می‌رسد با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته برای احداث خطوط تولید در کشورف در صورتی که بتوان سیاست مشخصی را برای افزایش صادرات محصولات صنعتی و مصرفی کشور به خارج از مرزها اتخاذ کرد بخشی از این بحران حل خواهد شد. موجودی انبار بالا و موجودی مواد اولیه چشمگیر صنایع که در گزارش شامخ بخش صنعت به وضوح گزارش شده، تنها از طریق اتخاذ سیاست توسعه صادرات قابل رفع بوده و تحقق آن فواید بسیاری از جمله اشتغالزایی پایدار، گسترش مقیاس تولید و ارتقا کیفیت محصولات در کنار رشد درآمد ارزی کشور را در پی خواهد داشت.

مسیر توسعه پیشران‌ها از توسعه صادرات می‌گذرد

LinkedIn
WhatsApp
Telegram