وضعیت شاخص های صنایع اردیبهشت‌ماه

بهترین صنایع اردیبهشت‌ماه

 

 

صنعت چوب|  کاغذ و مبلمان | صنعت نساجی  | سایر صنایع

بدترین صنایع اردیبهشت ماه

صنعت خودرو  | صنعت نفت و … |  صنایع فلزی

در این گزارش وضعیت صنعت نساجی چندان هم عالی نیست چرا که با بحران مواد اولیه و

هزینه بالای تولید محصول روبروست.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram