افزایش سقف وام خرید اعتباری

ترویج خرید اعتباری، خبر خوب برای تولیدکننده و مصرف‌کننده

ترویج خرید اعتباری یکی از روش‌های کاهش فشار اقتصادی بر مردم به ویژه در شرایط سخت اقتصادی است. اتفاق مثبتی که در چند سال اخیر افتاده جا افتادن وام‌های خرد به صورت کارت خرید اعتباری است. در بخشنامه هفته قبل بانک مرکزی، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان افزایش یافت. به

LinkedIn
WhatsApp
Telegram